ul. Powstańców 81 (dawniej Wiejska 59): Matuszczykowie, Wuwerowie, Zimni

18 maja 2012, autor:

W drewnianym domu, stojącym pośrodku dzisiejszej posesji przy ul Powstańców 81 mieszkali wcześniej nasi przodkowie, którzy nosili (z linii Mamy) nazwisko Rek (co najmniej od roku 1711 do 1831), następnie, po ich córce (Mariannie Przybyła zd. Rek [ur.20 I 1821]) Przybyłowie, potem z kolei, po ich córce Johannie Krawczyk zd. Przybyła [ur. 4 VII 1854], Krawczyki rodem z Krostoszowic, a następnie Matuszczyki (przez córkę Johanny, Mariannę Krawczyk, zd. Przybyła [6 IV 1881-22 III 1975]). To pokolenie, niestety doświadczyło spalenia się wiekowego domu. Odtąd jego historia została tak opisana:

(Z notatek Johanna Matuszczyka sporządzanych w latach 1935-1937) [Po spaleniu się domu drewnianego] Jest to suma wydatków do budowy od 19 Stycznia 1935 aż do końca grudnia tego samego roku. Suma w gotówce wynosi 2523,22 Zł. Pozostało do wypłacenia w roku 1936 następujące: Stolorz za Okna i drzwi 37,50 Zł – Lubszczyk, Turza, za Dachówka 80 Zł – Parma, Gorzyce. 68 Zł za 2 okna i 1 drzwi dla Cedziwody; 60 Zł Cedziwoda wyłożył na delówka. Do tego jeszcze przyjdzie Schody na góra około 70,00 Zł . Wygotować izba na górze będzie kosztować około 150 Zł. Całkiem komplet taki dom będzie kosztował 3315 Zł + 256 Zł: słownie Trzytysiące pięćset siedemdziesiąt jeden (i jeszcze 12000 cegły 256 Zł, które odpracował Alois). Zakup Materiału do Budowy. Dnia 19 Stycznia 1935 wypłaciło Towarzystwo „Piast” 2464,50 Zł przez Poczta jako wynagrodzenie strat przez ogień. Zaraz też przystąpiono do zakupu materiału i tak: drzewo z lasa Bełsznica 9 festin i coś po cenie 15 Zł za festin. Zamówienie nastąpiło dnia 24.I. i dano zaliczki 30 Zł reszta zapłaty 108 Zł dano 1.II. Przywóz drzewa nastąpił dnia 11.II przez furmanki wynajęte z gminy Bełsznica, które zabrały na cztery razy. Jedna furmanka kosztował 8 Zł, razem 32 Zł. Zakup Cegły dnia 6.II 27000 po cenie 23 Zł od Goldmanna z Marusz w Gotówce zapłacono 345, reszta – 256 Zł odpracował Alois. Razem Cegła kostowała 601 Zł. Zwózka cegły rozpoczon Czarnotta z Turze po cenie 3 Zł od 1000 Stk w marcu. Cołki przywóz Cegły na Budowa kostowała 84,00 Zł. Do tej budowy były zużyte kamienie cementowe własnego wyrobu z piosku i cementu. Piosek zużyty do budowy był dostarczony z własnej roli. 48 fur przywóz kostował 25 Zł konmi Antek Mrozek. Tego piosku brakło musiano jeszcze 13 fur kupić od Pawła Mrozka po cenie 60 gr za fura. Cementu do kamieni wyszło 23 worki był kupiony od Kubice z Wodzisławia też i Wopno 150 Ctr. po cenie 2,20 za Ctr.cementu 25 worków po 2,10 Zł. Wopno i Cement dostarczył Kubica własnymi konmi. Furmanka kosztował 5 Zł razem 4 fury 20 Zł. Wapno było gaszone dnia 18 i 19 we wielki Piątek i Sobota. Cieśle rozpoczęli ciosanie drzewa już w marcu i to Grabiec Wiktor jako fachowiec drugi Lasok Teobald i Grabiec Konrad. Rysunek na budowa wykonał Thoman Ewald Budowniczy pochodzenia z Turzy zamieszkał w Wodzisławiu za cenę wraz z Dozorem 28,00 Zł. Zakładanie Fundamentów nastąpiło dnia 6 Czerwca w Czwartek popołudniu. Zatrudnioni Murarze przy budowie byli: Kucza Sewerin i Prudel Jerzy. Kucza Sewerin pochodzenia z Turzy zamieszkały w Czyżowicach pobrał jako zarobek 4 Zł dziennie przy 10 godzinach dziennie lub 40 Gr. na godzina. Drugi, Prudel pochodzenia z Rzędówki zamieszkały w Turzyczce pobrał jako zarobek Murarza drugiego 3,50 Zł czyli 35 Gr na godzina. Poczontek murowania dnia 6 Czerwca 1935 koniec murowania 16 Lipca tegoż roku. Dnia 28 czerwca wysokość murów aż do Gleicha czyli aż pod piętro. Dnia 10 Lipca murarze rozpoczęli Aufmanerungi. Dnia 8 Lipca wieźba postawiona i Dnia 17 lipca cieśle łatowaniem gotowi. Dnia 15 i 16 lipca przywióz Dachówke Parma własnom furmankom. Dachówki było 134 qm po cenie 1,40 Zł za qm. Razem Dachówka kostowala 214 i od przykrycia 3 Zł Przybyła i 70 Gr synek Bulow. Wszelki Materiał jak Tragarze, Gwoździe, Cement, Drut, i.t.d. były zakupione od Klockiewicza z Wodzisławia. Dnia 6 Czerwca 1935 zakupiono Tragarzy 36,40 m biezących po cenie 5,20 Zł za m i 7 Rollek papi izolaciennej a 5 m długa jedna cenna 2,80 Zł za stuka. Razem Tragarze, Pappe, Gwoździe, Drut i wszelkie inne żelazne rzeczy do Budowy kostowały 369,70 Zł. Do piwnic były zwykłe Tragarze Nr P.16 2 po 8,80 i 2 po 4,40 m nad drzwi do Chlewa Nr P.10 2,15 m za 5,55 Zł po cennie 2,60 Zł za mb i pod przedsionek Nr. P8 2,10 m po 2,20 Zł za mb. Do pokoi były zużyte Bolki 3 Stuki były zakupione od Wieczorka z Tartaku kostowały 82,75 Zł długości były 8,70 każdy. Resta Bolków były z lasa. Desek zużyto do budowy 141 qm, 38 qm były (…) od (…) Machoczka, 60 qm od Jankowski, 24 qm od Wieczorka i 24 od Nowaka z Bełsznica. U MMachacka płacono 78 gr. za qm, u Jankowski 15 gr. u Wieczorka 90 gr. u Nowaka 70 gr. za ¾ i 180 za febl 1 (?) i 2,5 Zł za spo… (?) 5/4. Delówka 35 gr. za mb Podwalina 14 gr za mb (…) od Wieczorka. Otynkowanie Ścian i pokoi nastąpiło dnia 17/8 przez Murarza Tronta z Czyżowic i zakończył dnia (…) Września (…) r. budynku w surowym stanie nastąpił dnia 13 Września 1935. Przeprowadzka do nowej budowy nastąpiła dnia 14 Września 1935. Rep. Studnie dnia 6.IX.1937 r. Kosta: Foitzik 2,50 Zł, Skora 2,20 Zł. Pokryte Kosta: Tejść kupił Skora, Zientek dał 2,00 resta 50 gr ja. W roku 1968, a potem w latach 1977-78 dom został przebudowany przez Maksymilana Wuwera (1942-1994) i jego żonę Różę zd. Matuszczyk (1945-).

Nasz dom był domem rodzinnym dla następujących osób

(lata, w których mieszkali w naszym domu. Wytłuszczono nazwiska osób, które w naszym domu zmarły):

 1. 1935-1942 – Antoni Matuszczyk (ur. 25 października 1871; + 9 stycznia 1942);
  Syn Franciszka Matuszczyka (+ 1877). Urodzony w Krostoszowicach. Mąż Marianny z.d. Krawczyk (1881-1975). Ojciec Johanna, Józefa, Pawła (1908-1991), Reginy (1914-1989), Alojzego i Anny (Cedziwoda) (1907-1973). Zmarł w naszym domu w Turzy w wieku 71 lat.
 2. 1935-1975 – Marianna Matuszczyk z.d. Krawczyk (ur. 6 kwietnia 1881; + 22 marca 1975);
  Córka Franciszka Krawczyka i jego żony Joanny z.d. Przybyła. Urodzona w Turzy. Żona Antoniego Matuszczyka (1871-1942). Matka Johanna, Józefa, Pawła (1908-1991), Reginy (1914-1989), Alojzego i Anny (Cedziwoda; (1907-1973). Zmarła w naszym domu w Turzy w wieku 94 lata.
 3. 1935-1937 – Johann Matuszczyk, syn Antoniego Matuszczyka (1871-1942) i jego żony Marianny z.d. Krawczyk (1881-1975). Urodzony w Turzy. Mąż. Ojciec Salomei, Alojzego. Zmarł (?).
 4. 1935-0000 – Józef Matuszczyk. Syn Antoniego Matuszczyka (1871-1942) i jego żony Marianny z.d. Krawczyk (1881-1975). Urodzony w Turzy. Mąż. Ojciec. Zmarł
 5. 1935-0000 – Alojzy Matuszczyk. Syn Antoniego Matuszczyka (1871-1942) i jego żony Marianny z.d. Krawczyk (1881-1975). Urodzony w Turzy. Mąż. Ojciec. Zmarł.
 6. 1941-1947 – Teodor Cedziwoda (ur. 28 października 1907; + 26 września 1972);
  Syn. Urodzony w Turzy w 1907 roku. Mąż Anny z.d. Matuszczyk (1907-1973). Zamieszkały w Turzy. Ojciec Maksymiliana (1931-1999), Antoniego (1934), Emila (1936-1979), Ericha (Alojzego; 1941) i Ireny (Słanina; 1938-2006). Zmarł w Turzy w wieku 65 lat.
 7. 1941-1947 – 8 maja 1907; + 12 lipca 1973); Anna Cedziwoda z.d. Matuszczyk;
  Córka Antoniego Matuszczyka (1871-1942) i jego żony Marianny z.d. Krawczyk (1881-1975). Urodzona w Turzy. Żona Teodora Cedziwody (1907-1972). Zamieszkała w Turzy. Matka Maksymiliana (1931-1999), Antoniego (1934), Emila (1936-1979), Ericha (Alojzego; 1941) i Ireny (Słanina; 1938-2006). Zmarła w Turzy w wieku 67 lat.
 8. 1941-1947 – Maksymilian Cedziwoda (ur. 7 października 1931; + 1999);
  Syn Teodora Cedziwody (1907-1972) i jego żony Anny z.d. Matuszczyk (1907-1973). Urodzony w Turzy. Zamieszkały w Turzy. Mąż Rity z.d. Nokiel. Ojciec Stefanii (Brachmański; 1956). Zmarł w Turzy w wieku 68 lat.
 9. 1941-1947 – Antoni Cedziwoda (ur. 3 stycznia 1934);
  Syn Teodora Cedziwody (1907-1972) i jego żony Anny z.d. Matuszczyk (1907-1973). Urodzony w Turzy. Mąż Bronisławy z.d. Bogocz. Zamieszkały w Krostoszowicach. Ojciec. Zmarł.
 10. 1941-1947 – Emil Cedziwoda (ur. 22 października 1936; + 1979);
  Syn Teodora Cedziwody (1907-1972) i jego żony Anny z.d. Matuszczyk (1907-1973). Urodzony w Turzy. Kawaler. Zamieszkały w Turzy. Zmarł w Turzy w wieku 43 lat.
 11. 1941-1947 – Irena Słanina z.d. Cedziwoda (ur. 20 października 1938; + 2006);
  Córka Teodora Cedziwody (1907-1972) i jego żony Anny z.d. Matuszczyk (1907-1973)/ Urodzona w Turzy. Żona Lucjana Słaniny. Zamieszkała w Czyżowicach. Matka. Zmarła w Czyżowicach w wieku 68 lat.
 12. 1941-1947 – Erich (Alojzy) Cedziwoda (ur. 18 marca 1941);
  Syn Teodora Cedziwody (1907-1972) i jego żony Anny z.d. Matuszczyk (1907-1973). Urodzony w Turzy. Zamieszkały na Wilchwach (Wodzisław Śl. 4). Mąż Eugenii z.d. Mitko. Ojciec.
 13. 1935-1989 – Regina Matuszczyk (ur.17 września 1914; + 18 sierpnia 1989);
  Córka Antoniego Matuszczyka (1871-1942) i jego żony Marianny z.d. Krawczyk (1881-1975). Urodzona w Turzy w 1914 roku. Panna. Zmarła w Turzy w wieku 75 lat.
 14. 1935-1991 – Paweł Matuszczyk (ur. 22 grudnia 1908; + 20 września 1991);
  Syn Antoniego Matuszczyka (1871-1942) i jego żony Marianny z.d. Krawczyk (1881-1975). Urodzony w Turzy w 1908 roku. Mąż Marii z.d. Parma (1914-2006) od 1939. Ojciec Henryka (1940) i Róży (Wuwer) (1945). Zmarł w naszym domu w Turzy w wieku 83 lata.
 15. 1942-2006 – Maria Matuszczyk z.d. Parma (ur. 1 lutego 1914; + 4 października 2006);
  Córka Wiktora Parmy (1875-1961) i jego żony Julii z.d. Musioł (1887-1962). Urodzona w Turzy w 1914 roku. Żona Pawła Matuszczyka (1908-1991) od 1939 roku. Zamieszkała w Turzy. Matka Henryka (1940) i Róży (Wuwer; 1945). Zmarła w naszym domu w Turzy w wieku 92 lat.
 16. 1942-1966 – Henryk Matuszczyk (ur. 8 lipca 1940);
  Syn Pawła Matuszczyka (1908-1991) i jego żony Marii z.d. Parma (1914-2006). Urodzony w Turzy. Mąż Jadwigi z.d. Fojcik (1946) od 1966. Zamieszkały w Jastrzębiu i Turzy. Ojciec Grzegorza (1967), Joanny (Ochman; 1973) i Adama (1982).
 17. 1945-0000 – Róża Wuwer z.d. Matuszczyk (ur. 27 sierpnia 1945);
  Córka Pawła Matuszczyka (1908-1991) i jego żony Marii z.d. Parma (1914). Urodzona w Turzy w 1945 roku. Żona Maksymiliana Wuwera (1942-1994) od 1965 roku. Matka Arkadiusza (1966), Tomasza (1969-2000) i Marzeny (Zimny; 1974).
 18. 1965-1994 – Maksymilian Wuwer (ur. 19 maja 1942; + 9 grudnia 1994);
  Syn Antoniego Wuwera (1909-1960) i jego żony Marty z.d. Stawarski (1913-1994). Urodzony w Radlinie w 1942 roku. Mąż Róży z.d. Matuszczyk (1945) od 1965 roku. Ojciec Arkadiusza (1966), Tomasza (1969-2000) i Marzeny (Zimny; 1974). Zmarł w Jastrzębiu w wieku 52 lata.
 19. 1966-0000 – Arkadiusz Wuwer (ur. 25 lutego 1966);
  Syn Maksymiliana Wuwera (1942-1994) i jego żony Róży z.d. Matuszczyk (1945). Urodzony w naszym domu w Turzy w 1966 roku. Ksiądz.
 20. 1969-2005 – Tomasz Wuwer (ur. 2 lutego 1969; + 31 października 2000);
  Syn Maksymiliana Wuwera (1942-1994) i jego żony Róży z.d. Matuszczyk (1945).
  Urodzony w Wodzisławiu w 1969 roku. Ksiądz. Zmarł w Marburgu (Niemcy) w wieku 31 lat.
 21. 1974-0000 – Marzena Zimny z.d. Wuwer (ur. 12 czerwca 1974);
  Córka Maksymiliana Wuwera (1942-1994) i jego żony Róży z.d. Matuszczyk (1945). Urodzona w Wodzisławiu w 1974 roku. Żona Wojciecha Zimnego (1973) od 1996 roku. Matka Maksymiliana (1997), Krzysztofa (2000), Marty (2001) i Antoniego (2012).
 22. 1996-0000 – Wojciech Zimny (ur. 21 grudnia 1973);
  Syn Jerzego Zimnego (1947) i jego żony Bolesławy z.d. Zając (1949). Urodzony w Wodzisławiu Śl. Mąż Marzeny z.d. Wuwer (1974) od 1996 roku. Ojciec Maksymiliana (1997), Krzysztofa (2000), Marty (2001) i Antoniego (2012).
 23. 1997-0000 – Maksymilian Zimny (ur.10 lipca 1997);
  Syn Wojciecha Zimnego (1973) i jego żony Marzeny z.d. Wuwer (1974). Urodzony w Wodzisławiu w 1997 roku.
 24. 2000-0000 – Krzysztof Zimny (ur.1 lutego 2000);
  Syn Wojciecha Zimnego (1973) i jego żony Marzeny z.d. Wuwer (1974). Urodzony w Wodzisławiu w 2000 roku.
 25. 2001-0000 – Marta Zimny (ur.12 grudnia 2001);
  Córka Wojciecha Zimnego (1973) i jego żony Marzeny z.d. Wuwer (1974). Urodzona w Wodzisławiu w 2001 roku.
 26. 2012-0000 – Antoni Wojciech Zimny (ur. 8 maja 2012). Urodzony w Wodzisławiu Śl. w 2012 roku

Powrót do Poznajmy się, autorem wpisu jest .

Możliwość komentowania wyłączona.