Walne Zgromadzenie Członków Spółki Wodociągowej w Turzy

25 lutego 2014, autor:

Zarząd Spółki Wodociągowej w Turzy Śl.
zwołuje
WALNE ZGROMADZENIE
SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE
CZŁONKÓW SPÓŁKI

na dzień 28 luty (piątek) 2014 r. godz. 17.00
do Domu Sportu, Kultury i Rekreacji w Turzy Śl.,
(boisko Unii Turza), ul. Bogumińska 17.

 

Propozycja porządku obrad:

 1. Odczytanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej za 2013 rok i lata kadencji 2009 – 2014.
 2. Dyskusja.
 3. Przedstawienie propozycji uchwał w sprawach:
  • Przyjęcie sprawozdań z udzieleniem absolutorium.
  • O przeznaczeniu pozostałych z 2013 r. środków finansowych na dalszą działalność statutową.
  • Wysokości świadczeń za dostawy wody w związku z ich kolejnym podniesieniem przez dostawców z dniem 1 stycznia 2014 r.
  • Nagrodzie dla Komisji Rewizyjnej.
  • Wyboru Zarządu Spółki i Komisji Rewizyjnej.
  • Przyjęcia zadań na lata 2014 – 2019.
  • Zaproponowanych przez Członków Walnego Zgromadzenia.

Uprzejmie przypominając Członkom Spółki, że ich statutowym obowiązkiem jest uczestniczyć w obradach Walnego Zgromadzenia, prosimy o w nim uczestnictwo.

Przypominamy, ze w Walnym Zgromadzeniu mogą i powinni brać udział świadczeniobiorcy nie uważający się za członków spółki, a korzystający z jej świadczeń.

Zarząd Spółki Wodociągowej w Turzy Śląskiej
Turza Śl., dn. 17.02.2014 r.

Powrót do Aktualności, Ogłoszenia Sołtysa, wpis otagowany:, autorem wpisu jest .

Możliwość komentowania wyłączona.