Akademia Morawskie Wrota XI (14.04.2014)

14 kwietnia 2014, autor:

W imieniu organizatorów zapraszamy na kolejne spotkanie w ramach Akademii Morawskich Wrót. Tym razem spotykamy się w Wiejskim Domu Kultury w Czyżowicach (ul. Strażacka 8) 14 kwietnia 2014 r., o godz. 18.00.

Naszymi gośćmi będą ks. prof. Jerzy Myszor oraz ks. dr Damian Bednarski Z ziemi polskiej do włoskiej.Nasi goście, znakomici naukowcy podzielą się wynikami swoich badań, wygłaszając prelekcje:

  • ks. prof. Jerzy Myszor, „Ks. Józef Gawlina – (nie)typowy duchowny śląski”
  • ks. dr Damian Bednarski, „Biskup Józef Gawlina – Opiekun Emigracji Polskiej”

Będziemy promować znakomite książki poświęcone osobie biskupa Gawliny oraz historii Kościoła katolickiego na Śląsku!

Plakat Morawskie Wrota XI

Plakat Morawskie Wrota XI

Kontakt: akademiamorawskichwrot@gmail.com. Jeżeli interesujesz się historią II wojny światowej i naszym regionem, jeżeli chcesz poznać jego historię – zapraszamy. Przekaż zaproszenie Znajomym, wrzuć w Internet. Liczymy na Twoją obecność. Wstęp wolny.


2014 r. został ogłoszony w powiecie raciborskim rokiem biskupa Józefa Gawliny. Ten wybitny kapłan urodził się w Strzybniku koło Raciborza. Przed wojną kierował redakcją „Gościa Niedzielnego” i katowicką Akcją Katolicką. W 1933 r. otrzymał sakrę biskupią. Od 1939 r. pełnił posługę jako Biskup Polowy Wojsk Polskich. Towarzyszył żołnierzom m.in. we Francji, w ZSRR, Iranie oraz Iraku. W USA spotkał się z prezydentem F.D. Rooseveltem. Wziął udział w kampanii włoskiej. Po zakończeniu wojny pozostał na uchodźstwie, wizytował polskie ośrodki w różnych częściach świata. Spoczywa na Monte Cassino. Polska kaplica w podziemiach watykańskiej bazyliki św. Piotra – to jego dzieło. W okolicach Wodzisławia Śląskiego, także w gminie Gorzyce mieszkają również członkowie rodziny Gawlinów.

Akademia Morawskich Wrót jest inicjatywą ludzi związanych z gminami Stowarzyszenia LGD Morawskie Wrota, ma być forum spotkań i szerzenia wiedzy o naszym pograniczu. Chcemy stanowić łącznik pomiędzy środowiskami dużych ośrodków naukowych i kulturalnych a naszym pograniczem. Czerpiemy z tradycji międzywojennych wiejskich uniwersytetów niedzielnych. Stawiamy sobie za cel integrację środowisk regionalistów-pasjonatów, miłośników Górnego Śląska działających w Bramie Morawskiej, po dwóch stronach granicy – poprzez wspólną akcję oświatową. Nie posiadamy siedziby – założyliśmy, że będziemy docierać pod przysłowiowe strzechy – do małych miejscowości: domów kultury, bibliotek, szkół, świetlic i kawiarni. Akademia opiera swój byt na ludziach. Zainicjowali ją Daniel Jakubczyk i Leonard Fulneczek. W organizację spotkań włączyły się kolejne osoby i instytucje, bierze w nich udział po kilkadziesiąt słuchaczy. Współpracę polegającą na wspólnej promocji wydawnictw, połączonej z otwartymi wykładami, zaproponowali nam naukowcy z katowickiego IPN-u oraz związani z Muzeum w Rybniku i Uniwersytetem Śląskim. Naszymi gośćmi w krótkim byli m.in. naukowcy z Bochum, Katowic i Rybnika a także znakomity sportowiec z Zabrza.

W październiku 2013 r. zainicjowaliśmy periodyczne, recenzowane wydawnictwo:Bibliotekę Akademii Morawskich Wrót. Publikacja autorstwa ks. dr. Henryka Olszara „Ludzie tej ziemi” okazała się wydawniczym hitem. W ramach naszej Biblioteki chcemy publikować wartościowe opracowania o charakterze monograficznym (z zakresu geografii, kultury i sztuki, historii), materiały źródłowe, a także poezję i prozę – poświęcone terenom naszej Bramy Morawskiej. Nie zamykamy dyskursu w granicach naszej LGD. Trudno mówić o jej środowisku, kulturze, historii, dniu dzisiejszym i jutrze bez poznania szerszego tła: wpływów Cieszyna, Opawy, Raciborza, Pszczyny i Rybnika. Chcemy mówić o możliwościach rozwoju naszego pogranicza przy wykorzystaniu dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego Bramy Morawskiej. Zapraszamy do współpracy! Daniel Jakubczyk i Leonard Fulneczek.

ks. prof. dr hab. Jerzy Myszor
Wytrawny znawca dziejów śląskiego Kościoła katolickiego i stosunków państwo-kościół po II wojnie światowej. Kierownik Zakładu Teologii Patrystycznej i Historii Kościoła na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego. Autor wielu znakomitych publikacji, w tym fundamentalnych opracowań na temat dziejów śląskiego Kościoła, m.in.: monumentalnej „Historii diecezji katowickiej” (1999) oraz rozprawy „Duchowieństwo katolickie na Śląsku 1742-1914” (2011). Redaktor „Leksykonu duchowieństwa represjonowanego w PRL w latach 1945-1989. Pomordowani – więzieni – wygnani (2002-2006)”, monografii gmin i parafii. Redaktor znakomitych periodyków: przewodniczący Kolegium Redakcyjnego „Śląskich Studiów Historyczno-Teologicznych”, przewodniczący Rady Naukowej „Źródeł do dziejów Kościoła katolickiego na Górnym Śląsku”, członek redakcji „Studiów i Materiałów z Dziejów Śląska”. Twórca internetowej Encyklopedii historii Kościoła katolickiego na Górnym Śląsku. Poczesne miejsce w bogatym dorobku ks. Profesora zajmuje edycja tekstów źródłowych. Upowszechnia w ten sposób, znakomicie opracowane, a mało znane lub nieznane materiały i dokumenty â świadectwa życia i działalności najwybitniejszych synów śląskiej ziemi i naszego Kościoła, m.in. biskupów Augusta Hlonda i Józefa Gawliny oraz błogosławionego Emila Szramka.
Ks. dr Damian Bednarski
Adiunkt w Zakładzie Teologii Patrystycznej i Historii Kościoła Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego. Autor monografii: „Bractwa, stowarzyszenia i ruchy kościelne w diecezji katowickiej w latach 1945-1989”, (Katowice 2011). Przygotował do druku dokumenty związane z życiem i śmiercią ks. Jana Machy: „Żyłem krótko, lecz cel swój osiągnąłem. Ks. Jan Macha (1914-1942”, (Katowice 2014). Postulator procesu beatyfikacyjnego ks. Jana Machy.

Powrót do Wieści z gminy, wpis otagowany:, , autorem wpisu jest .

Możliwość komentowania wyłączona.