ZEBRANIE WIEJSKIE – 26 styczeń 2015 r., godz. 17.00.

14 stycznia 2015, autor:

ZAWIADOMIENIE O ZEBRANIU WIEJSKIM

Uprzejmie zawiadamiam wszystkich mieszkańców sołectwa Turza Śląska, iż w dniu
26 stycznia 2015 r. (poniedziałek) o godz. 17.00
w Domu Sportu, Kultury i Rekreacji w Turzy Śl. (sala przy boisku LKS „Unia” Turza Śl.)
będzie miało miejsce Zebranie Wiejskie.

Głównym tematem zebrania będzie wybór sołtysa i rad sołeckich.

Wójt Gminy Gorzyce
Daniel Jakubczyk

PORZĄDEK ZEBRANIA:
1. Otwarcie zebrania.
2. Przedstawienie porządku zebrania.
3. Przyjęcie porządku zebrania w głosowaniu jawnym.
4. Przedstawienie sprawozdania z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej.
5. Dyskusja nad sprawozdaniami.
6. Zapoznanie zebranych ze Statutem Sołectwa (w części dot. wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej)
7. Wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej:

  • zatwierdzenie regulaminu wyborów,
  • zgłaszanie kandydatów na Sołtysa,
  • wybór Komisji Skrutacyjnej,
  • przeprowadzenie tajnego głosowania,
  • ogłoszenie wyników wyborów,
  • ustalenie liczby wybieranych członków Rady Sołeckiej (od 6 do 9),
  • zgłaszanie kandydatów do Rady Sołeckiej,
  • powołanie Komisji Skrutacyjnej,
  • przeprowadzenie tajnego głosowania,
  • ogłoszenie wyników wyborów.

8. Upoważnienie Sołtysa i 2 członków Rady Sołeckiej do dysponowania środkami finansowymi sołectwa.
9. Wolne wnioski i zapytania.
10. Zamknięcie zebrania.

Powrót do Aktualności, Ogłoszenia Sołtysa, wpis otagowany:, autorem wpisu jest .

Możliwość komentowania wyłączona.