Nowe władze w naszej jednostce OSP

14 lutego 2016, autor:

W dniu 06.02.2016 r. odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Turzy Śląskiej. Na zebraniu przedstawiono sprawozdania z działalności OSP za rok 2015 i plany jednostki na rok 2016.

Głównym punktem zebrania były wybory nowego Zarządu OSP oraz Komisji Rewizyjnej OSP. Na Prezesa OSP została wybrana druhna Iwona Wajsman, zaś Naczelnikiem OSP został druh Tomasz Cykowski. Gratulujemy nowym władzom i życzymy sukcesów w dalszej działalności!

Walne Zebranie Członków OSP w Turzy Śląskiej podziękowało także za wieloletnią pracę na rzecz jednostki druhowi Eugeniuszowi Kuczy oraz druhowi Stanisławowi Adamczykowi, nadając im zaszczytny tytuł członków honorowych OSP.

Zachęcamy także do wsparcia działalności naszej jednostki przez:

  • przekazanie 1% swojego podatku:
    wpisując w zeznaniu podatkowym

    ZOSP RP 0000116212 dla OSP Turza Śl,
  • dokonanie wpłaty na konto OSP w Turzy Śląskiej:
    72 8469 0009 0057 6068 2000 0001

    tytułem – darowizna na cele statutowe OSP.

Powrót do Aktualności, autorem wpisu jest .

Możliwość komentowania wyłączona.