Posty użytkownika

Spółka Wodociągowa

2 marca 2012, autor:

Spółka Wodna – Wodociągowa w Turzy Śląskiej powołana została w celu zaopatrzenia mieszkańców w wodę pitną i ochrony wód przed zanieczyszczeniem. Prowadzi działalność statutową (w oparciu o ustawę Prawo wodne) non profit, czyli nie nastawioną na osiągnięcie zysku. Czytaj całość