Organizacje

Na przestrzeni ostatnich 100 lat działało w Turzy Śl. kilkadziesiąt różnych organizacji, stowarzyszeń, klubów. Część z nich stanowiła oddziały, koła, czy filie organizacji krajowych lub regionalnych. Część była zrzeszona w większych związkach: śpiewaczych, sportowych, kościelnych, kombatanckich czy mundurowych. Niektóre liczyły zaledwie kilku, inne kilkudziesięciu członków. Wszystkie kształtowały w mniejszym lub większym stopniu obraz życia społecznego naszej wsi. Wybrałem spośród nich kilka najważniejszych, najbardziej liczebnych lub najżywotniejszych. Pominąłem natomiast koła, organizacje i kluby działające przy naszych szkołach – z uwagi na złożoność tematu i ogrom materiału źródłowego, a także ich odmienny charakter.

Biblioteka w Turzy Śl.

8 stycznia 2015, autor:


Biblioteka w Turzy Śląskiej
serdecznie zaprasza dzieci, młodzież i dorosłych

do korzystania z wypożyczalni oraz czytelni.

Czytaj całość

Zapraszamy do Naszej Świetlicy Wiejskiej

28 kwietnia 2014, autor:

Zapraszamy do Świetlicy Wiejskiej, która znajduje się w budynku Domu Kultury, Sportu i Rekreacji w Turzy Śląskiej (sala przy boisku sportowym).

Świetlica jest czynna
od poniedziałku do czwartku
w godz. 14.30 – 19.00.

Opiekunkami świetlicy jest: Patrycja Zgrzędek. Czytaj całość

Ochotnicza Straż Pożarna

7 marca 2012, autor:

Ochotnicza Straż Pożarna powstała w Turzy Śląskiej w 1954 r. i wyposażona była w konny wóz bojowy z ręczną pompą. W latach 50 – tych powstała aktualna remiza oraz zakupiono pierwszą motopompę. W swej historii OSP miała kilka pojazdów. Aktualnie używany zakupiono w 1995 r. Strażacy OSP Turza Śląska brali udział w wielu akcjach, m.in. w latach 90 – tych w czasie pożaru lasów w rejonie Kuźni Raciborskiej oraz w czasie powodzi w dolinie Odry.
Czytaj całość

Koło Gospodyń Wiejskich

6 marca 2012, autor:

kgw5

Koło Gospodyń Wiejskich w Turzy Śląskiej posiada wieloletnią historię, gdyż zostało założone już w 1954 roku. Jednymi z pierwszych przewodniczących były: pani Irena Ucher oraz pani Władysława Wrana. Podstawowym celem, dla którego założono Koło była wola samopomocy gospodyń, które wspomagały się wzajemnie wymieniając się pisklętami drobiu, który powszechnie wówczas hodowano. Z czasem zmieniły się zadania Koła, Czytaj całość

Polski Związek Emerytów i Rencistów

5 marca 2012, autor:

Koło Polskiego Związku Emerytów i Rencistów w Turzy Śląskiej powstało w 1970 roku. Pierwszym prezesem był pan Leon Nowak. Po nim przewodnictwo w Kole objęła pani Joanna Baranek, która swą funkcję pełniła do 1997 roku, kiedy to prezesem został pan Stefan Strączek. Pozostaje on prezesem do dnia dzisiejszego.

Charakterystycznym dla Koła jest bardzo dynamiczny wzrost ilości członków.
U powstania było ich 10, w 2005 roku – 176. Dziś Koło liczy 124 członkinie i członków. Czytaj całość

Chór Lira

4 marca 2012, autor:

Tradycje chóralnego (świeckiego) śpiewania sięgają na terenie Górnego Śląska początków XX w. Mówiło się: Gdzie słyszysz śpiew, tam wstąp. Tam dobre serca mają (Goethe). Tych dobrych serc było w Turzy bardzo dużo już przed wojną. Powstały w 1927 r. chór „Lira” liczył wtedy około 50 członków. Kilka razy brał udział w zjazdach śpiewaczych, istniała też sekcja teatralna. Chór organizował wycieczki do Krakowa, Olzy. W okresie wojny nie prowadził działalności. Po wojnie został reaktywowany w 1947 r. i przyjęty do związku dopiero w 1956 r. liczył zwykle około 50 członków. Działał do końca lat 60. W tym czasie istniały także sekcje taneczna i teatralna. Po raz kolejny chór reaktywowano w 2003 r., tym razem przy parafii. Czytaj całość

LKS Unia Turza Śląska

3 marca 2012, autor:

Klub powstał w 1924 r. Boisko znajdowało się początkowo w sąsiedztwie torów kolejowych, na polach dworu Olszenica. W czasie parcelacji przeniesiono je na pole Kuczoka (w sąsiedztwie obecnego boiska). Po wojnie „Unia Turza” grała na wielu boiskach.
Czytaj całość

« Starsze publikacje