Organizacje

Na przestrzeni ostatnich 100 lat działało w Turzy Śl. kilkadziesiąt różnych organizacji, stowarzyszeń, klubów. Część z nich stanowiła oddziały, koła, czy filie organizacji krajowych lub regionalnych. Część była zrzeszona w większych związkach: śpiewaczych, sportowych, kościelnych, kombatanckich czy mundurowych. Niektóre liczyły zaledwie kilku, inne kilkudziesięciu członków. Wszystkie kształtowały w mniejszym lub większym stopniu obraz życia społecznego naszej wsi. Wybrałem spośród nich kilka najważniejszych, najbardziej liczebnych lub najżywotniejszych. Pominąłem natomiast koła, organizacje i kluby działające przy naszych szkołach – z uwagi na złożoność tematu i ogrom materiału źródłowego, a także ich odmienny charakter.

Spółka Wodociągowa

2 marca 2012, autor:

Spółka Wodna – Wodociągowa w Turzy Śląskiej powołana została w celu zaopatrzenia mieszkańców w wodę pitną i ochrony wód przed zanieczyszczeniem. Prowadzi działalność statutową (w oparciu o ustawę Prawo wodne) non profit, czyli nie nastawioną na osiągnięcie zysku. Czytaj całość

Nowsze publikacje »