Sołtys:

 • Sołtys Turzy Śląskiej p. Joachim Nielaba.
  tel. (32) 45 15 383

  Joachim Nielaba

  Joachim Nielaba

Rada Sołecka w Turzy Śląskiej – kadencja 2015 – 2019:

 1. Joachim Nielaba – sołtys / przewodniczący.
 2. Janusz Elias – członek.
 3. Dominika Styrnol – członek.
 4. Stanisław Adamczyk – członek.
 5. Urszula Lenczyk – członek.
 6. Zbigniew Adamczyk – członek.
 7. Stanisław Sitek – członek.
 8. Monika Gwiżdż – członek.
 9. Iwona Wajsman – członek.
 10. Monika Zgrzędek – członek.

W posiedzeniach Rady Sołeckiej uczestniczą także Radni Gminy Gorzyce:

 • p. Piotr Wawrzyczny
 • p. Tomasz Brachmański

Siedziba Rady Sołeckiej w Turzy Śląskiej:

„Sołtysówka” (budynek OSP)
ul. Powstańców 40
44-351 Turza Śląska