OSP

Ochotnicza Straż Pożarna

7 marca 2012, autor:

Ochotnicza Straż Pożarna powstała w Turzy Śląskiej w 1954 r. i wyposażona była w konny wóz bojowy z ręczną pompą. W latach 50 – tych powstała aktualna remiza oraz zakupiono pierwszą motopompę. W swej historii OSP miała kilka pojazdów. Aktualnie używany zakupiono w 1995 r. Strażacy OSP Turza Śląska brali udział w wielu akcjach, m.in. w latach 90 – tych w czasie pożaru lasów w rejonie Kuźni Raciborskiej oraz w czasie powodzi w dolinie Odry.
Czytaj całość