Plan zagospodarowania przestrzennego

Uwaga! Zmiana organizacji ruchu w Turzy Śląskiej!

18 września 2013, autor:

Projekt zmian organizacji ruchu na wybranych skrzyżowaniach w Turzy Śląskiej został zatwierdzony przez Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim. Od dnia 6 września obowiązują następujące zmiany: Czytaj całość

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania

23 listopada 2012, autor:

WÓJT GMINY GORZYCE ZAWIADAMIA O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBEJMUJĄCEGO OBSZAR W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH GMINY GORZYCE Czytaj całość