Spółka wodociągowa

Walne Zgromadzenie Członków Spółki Wodociągowej w Turzy

25 lutego 2014, autor:

Zarząd Spółki Wodociągowej w Turzy Śl.
zwołuje
WALNE ZGROMADZENIE
SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE
CZŁONKÓW SPÓŁKI

na dzień 28 luty (piątek) 2014 r. godz. 17.00
do Domu Sportu, Kultury i Rekreacji w Turzy Śl.,
(boisko Unii Turza), ul. Bogumińska 17.

Czytaj całość

Spółka Wodociągowa

2 marca 2012, autor:

Spółka Wodna – Wodociągowa w Turzy Śląskiej powołana została w celu zaopatrzenia mieszkańców w wodę pitną i ochrony wód przed zanieczyszczeniem. Prowadzi działalność statutową (w oparciu o ustawę Prawo wodne) non profit, czyli nie nastawioną na osiągnięcie zysku. Czytaj całość