Ustawa śmieciowa

Nowy harmonogram odbioru odpadów komunalnych – 2015 rok

13 stycznia 2015, autor:

Informujemy, iż od 1 stycznia 2015 roku obowiązuje nowy harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Gorzyce.

Nowy harmonogram dostępny jest poniżej oraz w formie papierowej w siedzibie Urzędu Gminy w Gorzycach przy ul. Kościelnej 15.

Harmonogram zbiórki odpadów na rok 2015 (aktualizacja 22.06.2015)

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych od miesiąca czerwca 2014 roku

4 czerwca 2014, autor:

W związku ze zmianą częstotliwości odbioru zmieszanych odpadów komunalnych w okresie letnim w załączeniu znajduje się harmonogram odbioru odpadów z uwzględnieniem dodatkowej zbiórki. Przedmiotowy harmonogram obowiązuje od miesiąca czerwca 2014r. Pozostałe terminy odbioru odpadów: zbieranych selektywnie, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pozostają bez zmian. Czytaj całość

UWAGA! Zmiana terminu odbioru odpadów zmieszanych w kwietniu 2014 w Turzy Śląskiej

26 lutego 2014, autor:

Urząd Gminy Gorzyce informuje, iż zmianie uległ harmonogram odbioru odpadów komunalnych w miejscowości Turza Śląska. Odbiór odpadów komunalnych zmieszanych w miesiącu kwietniu odbędzie się 8 oraz 22 kwietnia. Zmianie uległ również skład REJONU 8 (R – 8). Aktualnie w skład R – 8 wchodzą budynki przy następujących ulicach: Czytaj całość

Harmonogram zbiórki odpadów w roku 2014. Informacja o nowych deklaracjach o wysokości opłaty.

24 stycznia 2014, autor:

Informujemy, że od stycznia 2014 roku na terenie Gminy Gorzyce będzie obowiązywał nowy harmonogram odbioru odpadów komunalnych. Każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej otrzyma nowy harmonogram do domu, jak również jest on dostępny na naszej stronie internetowej oraz stronie urzędu gminy Gorzyce: www.gorzyce.pl oraz BIP urzędu. Prosimy o dokładne przeanalizowanie harmonogramu, ponieważ zmianie uległy daty odbioru zarówno odpadów zmieszanych jak i selektywnie zbieranych. Czytaj całość

Punkt wydawania worków

10 lipca 2013, autor:

Szanowni mieszkańcy !!! Pierwsze dni funkcjonowania nowego systemu gospodarki odpadami mamy już za sobą. Tak jak to było do przewidzenia nie od razu udało się rozwiązać problemy wszystkich mieszkańców.

Brak worków na wymianę przy pierwszej zbiórce był głównym problemem. Mimo tego staramy się w miarę naszych możliwości na bieżąco reagować by zmniejszyć niedogodności z tym związane. Dla lepszej obsługi mieszkańców w urzędzie wprowadzono automatyczne połączenia telefoniczne z pracownikiem zajmującym się gospodarką odpadami.

Uruchomiono na miesiąc lipiec punkt wydawania worków na parterze budynku Urzędu Gminy Gorzyce przy ul. Kościelnej 15. Czytaj całość

Harmonogram zbiórki odpadów

27 czerwca 2013, autor:

Harmonogram zbiórki odpadów w okresie od 01.07.2013 r. do 31.12.2013 r. dla nieruchomości zamieszkałych, objętych systemem zbiórki odpadów komunalnych – zabudowa jednorodzinna i wielorodzinna. Czytaj całość

Informacja Wójta Gminy Gorzyce

6 czerwca 2013, autor:

Wójt Gminy Gorzyce informuje, iż firma zajmująca się obsługą nowego systemu odbioru odpadów komunalnych na terenie Gminy Gorzyce, zobowiązana jest w miesiącu czerwcu br. do wyposażenia nieruchomości zamieszkałych, w nowe worki przeznaczone do selektywnej zbiórki odpadów wraz z harmonogramem ich odbioru.

W związku z powyższym, prosi się aby mieszkańcy do czasu otrzymania przedmiotowych worków, gromadzili odpady podlegające segregacji w sposób umożliwiający ich umieszczenie we właściwych workach.

Wójt Gminy Gorzyce – Piotr Oślizło