WDK Olza

Oficjalna strona www.wdkolza.org

WDK Olza

13 marca 2013, autor:

Wiejski Dom Kultury w Olzie został oddany do użytku dn. 29 kwietnia 1987 roku. Znajduje się przy ulicy Szkolnej 7. Początkowo WDK w Olzie podlegał statutowo Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Gorzycach, natomiast obecnie jest instytucją samodzielną, której statutowo (organizacyjnie, merytorycznie i finansowo) podlega Świetlica Wiejska w Odrze.