Zebranie wiejskie

Sprawozdanie z Zebrania Wiejskiego

5 października 2012, autor:

Dnia 27 września br. miało miejsce Zebranie Wiejskie mieszkańców naszego sołectwa. Celem zgromadzenia było podjęcie uchwały dotyczącej podziału środków pochodzących z Funduszu Sołeckiego, którego wysokość na 2013 r. wyniesie 23 221,55 zł. Środki tego Funduszu przeznacza się na realizację przedsięwzięć, które służą poprawie warunków życia mieszkańców i są zgodne ze strategią rozwoju gminy. Warunkiem ich przyznania jest złożenie do wójta przez sołectwo wniosku, uchwalonego przez Zebranie Wiejskie. Przyszłoroczne środki postanowiono przeznaczyć na: Czytaj całość

Zebranie wiejskie – 6 luty 2012

6 lutego 2012, autor:

O tym co było i o tym, co przed nami
czyli Zebranie Wiejskie w Turzy Śląskiej A. D. 2012..

W dniu 6 lutego 2012 r. w Turzy Śląskiej miało miejsce doroczne Zebranie Wiejskie. Pomimo siarczystego mrozu na sali LKSu Unii Turza Śląska zjawiło się kilkudziesięciu mieszkańców sołectwa, zainteresowanych sprawami naszej małej ojczyzny. Nie zawiedli również zaproszeni goście do których należeli pan Tadeusz Skatuła, Starosta Wodzisławski; pan Piotr Oślizło, Wójt Gminy Gorzyce oraz radni gminni: pani Maria Jakubczyk i pan Piotr Wawrzyczny i radny powiatowy pan Daniel Jakubczyk. Zabraniu Wiejskiemu przewodniczył sołtys Turzy Śląskiej pan Joachim Nielaba. Czytaj całość

Nowsze publikacje »